Star
تبلیغات در شبکه صنعت نفت ایران
Ir Iq Qa Om Kw
Arrow3  مناقصات کشور ایران (٨۲٠۵٠)

L2
  صفحه اول صفحه قبل
  صفحه بعد صفحه آخر
صفحه ۱ از ۲٠۵۲

شناسه ثبت عنوان
تاریخ
104740
Arrow2   ارزیابی کیفی انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب در سطح استان اردبیل ۱٣۹٧/۱۱/۲٧
104738
Arrow2   ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره طراحی مهندسی و نظارت کارگاهی برای مدت 18 ماه ۱٣۹٧/۱۱/۲٧
104739
Arrow2   شناسایی مشاور طراحی و انجام مطالعات مرحله اول و دوم شهرک صنعتی پتروشیمی اردبیل ۱٣۹٧/۱۱/۲٧
104735
Arrow2   مربوط به استفاده از خدمات مهندسی ساخت و نصب ابزار وبپ استاک جهت استفاده در ۲۰ حلقه چاه در میادین مختلف شرکت نفت ۱٣۹٧/۱۱/۲۵
104736
Arrow2   ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید کالا: 1 01 90 9541006/F : خرید تلمبه نیروگاه شماره 3 ضمانتنامه 182 610 500 ریال 2 01 90 9731008/p09 : خرید قطعات سیستم کنترل یوکو گاوا ضمانتنامه 1 213 500 000 ریال 3 01 90 9732162/g08 : خرید jointing ضمانتنامه 201 250 000 ریال 4 40 90 9442400740/p08 : خرید کمپرسور هوای فشرده 15 ... ۱٣۹٧/۱۱/۲۵
104737
Arrow2   خرید خدمات مشاوره : انجام خدمات همیار فنی موردنیاز در ستاد و مناطق عملیاتی مدیریت مهندسی و ساختمان شامل انجام خدمات کارشناسی فنی مهندسی عملیاتی و نظارت کارگاهی مدیریت مهندسی و ساختمان در ادارات ستادی تهران و مناطق عملیاتی ۱٣۹٧/۱۱/۲۵
104734
Arrow2   ارزیابی کیفی واگذاری انجام خدمات پشتیبانی فنی مهندسی به پیمانکار واجد شرایط مدت زمان انجام کار یک سال شمسی ۱٣۹٧/۱۱/۲۴
104733
Arrow2   ارزیابی کیفی خدمات بازرسی فنی کنترل و تضمین کیفیت پروژه ABS and RUBBER واقع در استان بوشهر شهرستان عسلویه ۱٣۹٧/۱۱/۲۴
104732
Arrow2   انتخاب مشاور خدمات مهندسی مشاوره برنامه ریزی و کنترل پروژه : ارائه خدمات مشاوره و کارشناسی به واحد مدیریت طرح و پروژه ها PMO مدیریت اکتشاف ۱٣۹٧/۱۱/۲٣
104730
Arrow2   خرید خدمات مشاوره : انجام خدمات همیار فنی موردنیاز در ستاد و مناطق عملیاتی مدیریت مهندسی و ساختمان شامل انجام خدمات کارشناسی فنی مهندسی عملیاتی و نظارت کارگاهی مدیریت مهندسی و ساختمان در ادارات ستادی تهران و مناطق عملیاتی ۱٣۹٧/۱۱/۲٣
104731
Arrow2   واگذاری طراحی خرید نصب و راه اندازی سیستم برداشت آزاد مواد نفتی از چاه های استحصال به صورت EPC ۱٣۹٧/۱۱/۲٣
104728
Arrow2   ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام طراحی و مهندسی تامین کالا و مصالح ساخت نصب و راه اندازی (EPC) نیروگاه آبی مقیاس کوچک بر روی ویرباکس مجتمع پتروشیمی مروارید ۱٣۹٧/۱۱/۲۱
104729
Arrow2   واگذاری طراحی خرید نصب و راه اندازی سیستم برداشت آزاد مواد نفتی از چاه های استحصال به صورت EPC ۱٣۹٧/۱۱/۲۱
104727
Arrow2   خرید خدمات مشاوره : انجام خدمات همیار فنی موردنیاز در ستاد و مناطق عملیاتی مدیریت مهندسی و ساختمان شامل انجام خدمات کارشناسی فنی مهندسی عملیاتی و نظارت کارگاهی مدیریت مهندسی و ساختمان در ادارات ستادی تهران و مناطق عملیاتی ۱٣۹٧/۱۱/۱٨
104726
Arrow2   ارزیابی کیفی واگذاری انجام خدمات پشتیبانی فنی مهندسی به پیمانکار واجد شرایط مدت زمان انجام کار یک سال شمسی ۱٣۹٧/۱۱/۱٨
104724
Arrow2   تعمیر اساسی مخزن ذخیره نفتا 1107 ـ Tk پالایشگاه ماهشهر به شماره اموال 1112300368 : تجهیز برچیدن کارگاه اسپیدی گذاری بخارزنی باز کردن ـ دریچه های نفرو شیرهای ایمنی تمیزکاری مناسب جهت انجام بازرسیهای قسمتهای تحتانی مخزن داربست بندی همکاری با مهندسی خوردگی فلزات و بازرسی فنی تامین آلات و ابزار و مصالح انجام عملیات برشکاری جوشکاری سنگ زنی و ... ۱٣۹٧/۱۱/۱٧
104725
Arrow2   خدمات بازرسی کالا و تجهیزات گازرسانی بجز کالای پلی اتیلن توسط شرکت های شخص ثالث 18 ماه ۱٣۹٧/۱۱/۱٧
104721
Arrow2   واگذاری طراحی خرید نصب و راه اندازی سیستم برداشت آزاد مواد نفتی از چاه های استحصال به صورت EPC ۱٣۹٧/۱۱/۱٧
104722
Arrow2   ارزیابی کیفی تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی منابع آبی استان البرز ۱٣۹٧/۱۱/۱٧
104723
Arrow2   انجام خدمات بازرسی فنی و صدور گواهی برای کالاهای خرید داخل و خارج شرکت پالایش نفت تبریز ۱٣۹٧/۱۱/۱٧
104720
Arrow2   ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام طراحی و مهندسی تامین کالا و مصالح ساخت نصب و راه اندازی (EPC) نیروگاه آبی مقیاس کوچک بر روی ویرباکس مجتمع پتروشیمی خود واقع در عسلویه ۱٣۹٧/۱۱/۱٧
104719
Arrow2   تعمیر اساسی مخزن ذخیره نفتا 1107 ـ Tk پالایشگاه ماهشهر به شماره اموال 1112300368 : تجهیز برچیدن کارگاه اسپیدی گذاری بخارزنی باز کردن ـ دریچه های نفرو شیرهای ایمنی تمیزکاری مناسب جهت انجام بازرسیهای قسمتهای تحتانی مخزن داربست بندی همکاری با مهندسی خوردگی فلزات و بازرسی فنی تامین آلات و ابزار و مصالح انجام عملیات برشکاری جوشکاری سنگ زنی و ... ۱٣۹٧/۱۱/۱٦
104718
Arrow2   خدمات بازرسی کالا و تجهیزات گازرسانی بجز کالای پلی اتیلن توسط شرکت های شخص ثالث 18 ماه ۱٣۹٧/۱۱/۱٦
104714
Arrow2   ارزیابی کیفی تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی منابع آبی استان البرز ۱٣۹٧/۱۱/۱۵
104715
Arrow2   انجام خدمات نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی ۱٣۹٧/۱۱/۱۵
104716
Arrow2   خدمات کارشناسی تخصصی ۱٣۹٧/۱۱/۱۵
104717
Arrow2   ارزیابی کیفی واگذاری انجام خدمات پشتیبانی فنی مهندسی به پیمانکار واجد شرایط مدت زمان انجام کار یک سال شمسی ۱٣۹٧/۱۱/۱۵
104712
Arrow2   انجام طراحی مهندسی خط لوله انتقال گاز خوراک طرح متانول دو خود در بخش های دریا و خشکی از بندر گناوه به مجتمع پتروشیمی خارک واقع در جزیره خارک ۱٣۹٧/۱۱/۱۴
104713
Arrow2   ارزیابی کیفی مربوط به استفاده از خدمات مهندسی ساخت و نصب ابزار ویپ استاک جهت استفاده در 20 حلقه چاه در میادین مختلف شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بمدت 24 ماه شامل: 1 انجام ساخت و نصب ابزار ویپ استاک "5 "7 "5 8 9 جهت استفاده در 20 حلقه چاه در میادین مختلف شرکت ملی مناطق نفت خیز ... ۱٣۹٧/۱۱/۱۴
104711
Arrow2   طراحی و ساخت LODING ARM به همراه GANG WAYS ۱٣۹٧/۱۱/۱٣
104710
Arrow2   ارزیابی کیفی مربوط به استفاده از خدمات مهندسی ساخت و نصب ابزار ویپ استاک جهت استفاده در 20 حلقه چاه در میادین مختلف شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بمدت 24 ماه شامل: 1 انجام ساخت و نصب ابزار ویپ استاک "5 "7 "5 8 9 جهت استفاده در 20 حلقه چاه در میادین مختلف شرکت ملی مناطق نفت خیز ... ۱٣۹٧/۱۱/۱٣
104709
Arrow2   اخذ خدمات بازرسی فیزیکی در کارخانجات صنایع خود ۱٣۹٧/۱۱/۱٣
104708
Arrow2   ارزیابی کیفی تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی منابع آبی استان البرز ۱٣۹٧/۱۱/۱٣
104706
Arrow2   فراخوان شناسایی پیمانکار مربوط به انجام معاملات سلج و مواد زائد تولیدی در تجهیزات و حوضچه های نفتی ۱٣۹٧/۱۱/۱٠
104707
Arrow2   ارزیابی کیفی انجام خدمات امداد بهره برداری گازبانی تعمیرات توسعه و شبکه و انشعابات و نصب و تعویض کنتور و نصب رگولاتور در سطح ناحیه طبس (شامل شهرستان های طبس و بشرویه) با شرح مختصر : انجام خدمات امداد بهره برداری مشترکین گازبانی قرائت کنتور توزیع صورتحساب مشترکین وصول مطالبات بازرسی و نظارت بر توزیع گاز تعمیرات شبکه و انشعابات ... ۱٣۹٧/۱۱/۱٠
104704
Arrow2   ارزیابی کیفی خدمات نظارت (کارگاهی پشتیبانی و فنی) بر پروژه های گازرسانی شرکت گاز خراسان جنوبی به روش QCBS (انتخاب براساس کیفیت و قیمت) ۱٣۹٧/۱۱/٠۹
104705
Arrow2   ارزیابی کیفی انجام خدمات امداد بهره برداری گازبانی تعمیرات توسعه و شبکه و انشعابات و نصب و تعویض کنتور و نصب رگولاتور در سطح ناحیه طبس (شامل شهرستان های طبس و بشرویه) با شرح مختصر : انجام خدمات امداد بهره برداری مشترکین گازبانی قرائت کنتور توزیع صورتحساب مشترکین وصول مطالبات بازرسی و نظارت بر توزیع گاز تعمیرات شبکه و انشعابات ... ۱٣۹٧/۱۱/٠۹
104702
Arrow2   ارزیابی کیفی خدمات نظارت (کارگاهی پشتیبانی و فنی) بر پروژه های گاز رسانی شرکت گاز خراسان جنوبی به روش QCBS ۱٣۹٧/۱۱/٠٨
104703
Arrow2   ارزیابی کیفی مشاوران : مشاوره فنی ممیزی و نظارت کیفی بر فعالیتهای مرتبط با طرحهای شرکت مهندسی و توسعه نفت ۱٣۹٧/۱۱/٠٨
104697
Arrow2   انجام خدمات نظارت کارگاهی پروژه های شرکت گاز استان خراسان شمالی ۱٣۹٧/۱۱/٠٧
L2
  صفحه اول صفحه قبل
  صفحه بعد صفحه آخر
صفحه ۱ از ۲٠۵۲
APEC_logo Jam Amirkabir Rang Satsa Sipiem Ecasb-logo

© کپی رایت توسط شبکه صنعت نفت ایران

صفحه اصلی :: تماس با ما :: نقشه سایت