Arrow3   عبور از تقاطع ها و موانع

Acroread - بازگشت - انتخاب گروهی دیگر

L2

عبور از موانع و تقاطع ها

 

1 ـ کلیات

پیمانکار موظف است کلیه وسایل و دستگاههای مورد نیاز برای انجام کارهای مربوط به عبور از موانع را که در سر راه خط لوله قرار دارند به خصوص برای موارد زیر تهیه نماید :

ـ وسائل ساختن پایه های فلزی یا بتونی یا فونداسیونهای بتونی برای عبور لوله از روی رودخانه ها یا دره ها یا زمین های پست .

ـ وسائل عملیات حفاری و تونل زنی ( ماشین و دستی ) و حمل و نقل خاکهای اضافی .

ـ وسائل گذاردن لوله و متعلقات ، کنترل و آزمایش آن .

ـ وسائل حفاظت از لوله و عایق آن .

ـ وسائل حفاظت و تقویت موانعی که از آنها عبور می شود و هم چنین محوطه اطراف آنها .

ـ وسائل پر کردن کانال .

ـ وسائل بازسازی زمین .

خط لوله در مسیر خود ممکن است با موانع و تقاطع هائی به شرح زیر برخورد نماید .

2- تقاطع با موانع هوائی

تقاطعهای هوائی می توانند عبور خط لوله از زیر خطوط انتقال نیرو و خطوط مخابراتی باشد . در این تقاطع ها بایستی فاصله کانال لوله از دکل خط انتقال نیرو دکل مخابراتی رعایت گردد و به علاوه پیش بینی ایمنی لازم به عمل آید . در صورتی که جهت حفر کانال در این قسمت ضرورت داشته باشد که از مواد منفجره استفاده شود انفجار بایستی طوری انجام گردد که هیچ گونه صدمه ای به خطوط انتقال نیرو و مخابرات وارد نشود . رعایت مقررات حریم و ایمنی مصوب شرکت ملی گاز ایران در این مورد الزامی می باشد .

 


 

3 تقاطع با موانع زمینی

1-3 تقاطعهای زمینی می توانند عبور خط لوله از رودخانه یا آبراهه و کانال ، مسیل ، جاده درجه دو ، بزرگراهها و راه آهن و غیره باشد . عبور از هر یک از موانع فوق الذکر بایستی مطابق نقشه اجرائی مربوط به آن ا نجام گردد .

2-3 عبور از موانعی که نصب غلاف در تقاطع با آن موانع الزامی می باشد با حفر تونل ا نجام می گردد . در صورتی که مجوز حفاری امکان لوله گذاری با غلاف را به طریق حفر کانال مجاز بداند در این صورت حفر کانال باید با تائید مهندس یا نماینده او بلامانع خواهد بود .

3-3 پیمانکار موظف است قبل از آغاز عملیات اجرائی عبور از تقاطع ها ، محل وجود احتمالی تاسیسات زیرزمینی را با کاربرد روش ها یا وسائلی از قبیل دستگاه التراسونیک یا حفر چاله های آزمایشی با مراجعه به سازمان های آب و برق و غیره مشخص نماید .

4-3 به منظور کاهش مدت زمان کارها و ایجاد کمترین اختلال برای استفاده کنندگان بایستی با توجه به نوع موانع مناسب ترین زمان برای عبور از آنها انتخاب شود رعایت توصیه های مندرج در مجوزهای صادره از طرف مقامات ذیصلاح و یا صاحبان خصوصی جاده ها ، ساختمان ها ، و تاسیسات زیر زمینی الزامی است . این توصیه ها ممکن است شامل نحوه وقفه در ترافیک چگونگی عبور از موانع و نحوه بازسازی مسیر و اقدامات احتیاطی دیگر باشد .

5-3 عبور از جاده ها ، بزرگراه ها باید در تاریخ و مدت زمان و دستورالعمل توافق شده با مقامات پلیس و وزارت راه با رعایت مسائل ایمنی و نصب وسائل لازم از قبیل علائم راهنمایی و چراغ چشمک زن انجام گیرد .

6-3 عبور لوله با حفر تونل می بایست مطابق نقشه های اجرائی داده شده انجام گردیده و در صورتی که از غلاف محافظ استفاده می گردد رعایت نکات زیر الزامی می باشد .

پیمانکار موظف است قبل از شروع به حفر تونل در هر تقاطع محل آن را بازرسی نموده و اندازه های لازمه را برای خواباندن لوله و غلاف تعیین نماید .

طول تونل حفر شده باید طوری باشد که لوله نوار پیچی شده بدون صدمه در تونل قرار گیرد .

پیمانکار مسئول حفاظت از تاسیسات روی تونل بوده و باید کلیه عملیات لازم در جهت تقویت این تاسیسات از قبیل تخته بندی ( PROPPING ) سپر کوب ( SHEETING PILES ) بست زدن ( BRACING ) و شمع زنی ( PROPPING ) را انجام دهد .

در مواردی که حفاری تونل به صورت دستی و یا به صورت مکانیکی انجام می گردد و حفره خالی در مسیر به جا می ماند که موجب ریزش خاک اطراف خواهد شد این حفره خالی باید با تزریق ملات ماسه سیمان به نسبت 1 و 2 با تائید مهندس یا نماینده او پر شود .

ـ قطر غلاف فولادی باید مطابق اندازه مشخص شده در نقشه ها انتخاب گردد غلاف باید نسبت به نفوذ آب کاملاً ، عایق شده و در خط مستقیم جوش داده شود بدون آن که در سطح داخلی آن برآمدگی نیز بوجود آید .

ـ غلاف بایستی تا انتهای حریم جاده ها با راه آهن امتداد یابد . طول لوله که در غلاف جای می گیرد باید دوبله نوار پیچی شده و تا یک متر از هر سر غلاف ادامه یابد .

مقره ها ( THINSULATORES ) باید بر اساس نقشه ها و روی لوله نوار پیچی شده بسته شوند .

ـ پس از بستن مقره ها چنا نچه طول پیچ های مربوطه بلندتر از سطح مقره ها باشد بایستی قسمت اضافی آن بریده شود تا از تماس آن با غلاف جلوگیری به عمل آید .

ـ هنگام قرار دادن لوله در داخل غلاف باید احتیاط شود تا صدمه ای به نوار عایق وارد نگردد . بلافاصله پس از استقرار لوله در داخل غلاف پوششهای لاستیکی انتهای آن ( END SEAL ) باید نصب شده و توسط تسمه های فولادی زنگ نزن محکم شوند .

ـ در دو طرف غلات باید لوله های هواکش مطابق نقشه اجرائی مربوطه نصب شود به مجرد تکمیل تقاطع ، پیمانکار موظف است آزمایشات مربوط به عایق الکتریکی را شروع نموده و هر نقصی که در عایق مشاهده گردیده ردیابی و به نحو مورد تایید مهندس یا نماینده او تعمیر نماید .

در زمان عملیات باید دقت کافی به عمل آید تا از نفوذ خاک ، آب ، گل و یا چیزهای دیگر به داخل غلاف یا لوله جلوگیری شود ، چنا نچه آب به داخل غلاف یا لوله وارد شده باشد باید با بلند کردن یک طرف لوله یا غلاف آن را تخلیه نموده و تا زمانی که سطح داخلی آن بر طبق نظر مهندس یا نماینده او خشک نشده است کار ادامه نخواهد یافت .

7-3 عبور لوله با حفر کانال

لوله گذاری با غلات محافظ در محل تقاطع جاده ها باید با توافق مقامات مربوطه در دو قسمت و یا با ایجاد جاده انحرافی مورد تایید مقامات ذیصلاح انجام گیرد به طوری که عبور ترافیک را دچار وقفه ننماید . مقررات خاکبرداری یا خاکریزی و مرمت جاده ها مندرج در این مشخصات فنی بایستی رعایت شود و پیش بینی های لازم را در موقع خاکبرداری به عمل آورد . تا حدا قل فاصله لازم بین غلاف محافظ و سطح جاده که روی نقشه های اجرائی مشخص گردید و یا از مهندس یا نماینده او تعیین می شود تامین گردد .

8-3               تقاطع لوله با راه آهن می بایست با حفر تونل ( دستی یا مکانیکی ) بر طبق نقشه های اجرائی مربوطه و با رعایت دستورالعمل های مندرج در مجوز و بند 6- 3 انجام گردد .

9-3 در محل هایی از خط لوله که روی نقشه های پلان و پروفیل اجرائی عبور از مانع بدون نصب غلاف محافظ درج شده باشد ، عبور از آن مانع بدون غلاف اجرا خواهد شد . نحوه عبور از موانعی که در نقشه ها منعکس نشده است با نظر مهندس یا نماینده او مشخص خواهد شد .

4- عبور لوله از زیر آبروهای جاری

1-4 در آبروهایی که طبق نقشه های اجرائی مربوطه عبور لوله با حفر کانال در کف آنها انجام می گردد ( نظیر رودخانه ها ، مسیلها و کانال های آبرو و غیره ) پیمانکار می بایست روش اجرای آن و هم چنین ماشین آلات و وسائل مورد لزوم را جهت تصویب به مهندس یا نماینده او ارائه دهد .

2-4 ابعاد کانال های مورد لزوم برای لوله گذاری در چنین مسیرهائی باید طبق نقشه های اجرائی مربوط بوده ولی در هر حال حداقل عمق آن کمتر از دو متر از روی لوله نخواهد بود .

3- 4 در تقاطعها به کار بردن خم سرد و یا خم های پیش ساخته در بین خم های شیب دار

( SAG BENDS , OVER BENDS ) دو طرف تقاطع مجاز نخواهد بود .

4-4 در تقاطع پوشش روی لوله به طور دوبله بوده ( گرم و یا سرد بستگی به مورد ) و در جاهایی که طبق نقشه های مربوطه می بایست وزنه های بتونی به کار برده شود قبل از نصب وزنه های بتونی باید از نوارهای مخصوص

( ROCK SHIELD ) استفاده نمود .

5- عبور لوله از زیر آب

هرگاه لوله در مسیر خود به مناطقی که آب درآنها غیر قابل انحراف مسیر باشد ( نظیر مرداب ها ، برکه های آبی ، رودخانه های بزرگ و غیره ) برخورد نماید ، پیمانکار موظف است ماشین آلات مورد لزوم را تهیه و نحوه و زمان اجرای آن را جهت تایید به مهندس یا نماینده او را ارائه نماید .

پیمانکار باید کانال زیر آب را با ابعاد نشان داده شده در نقشه ها حفر نماید .

1-5 در صورتی که لوله بایستی در زیر آب و در کانال استقرار یابد پیمانکار موظف است ابعاد کانال را در زیرآب چنان حفر بنماید که لوله در عمق مشخص شده در نقشه اجرائی قرار بگیرد .

به کار بردن خم سرد یا خم های پیش ساخته در بین خم های شیب دار ( SAG BENDS ) در طرف تقاطع ، مجاز نخواهد بود ولی چنا نچه ضرورت عملیاتی ایجاب نماید می توان با اجازه مهندس یا نماینده او از خم های سرد ( COLD BENDS ) جهت زیر آب استفاده نمود مشروط به این که هنگام خواباندن لوله از روش کشیدن استفاده نگردد .

2- 5 کانال باید به طریقی احداث گردد که در زمان خواباندن و یا کشیدن لوله بیشترین حایل  و تکیه گاه برای لوله بوجود آید .

به مجرد این که لوله در کانال قرار گرفت پیمانکار باید اندازه گیریهای لازم را برای تعیین موقعیت و طول قسمت معلق آن در زیر آب انجام دهد ، هر قسمت معلق که طول آن بیش از 5 متر باشد باید به ترتیبی که مورد قبول مهندس یا نماینده او باشد ترمیم گردد .

لوله های مورد استفاده در تقاطعهای زیرآبی باید بر اساس مشخصات فنی که برای لوله های زیر زمینی اعمال

می گردد تمیز شده و عایقکاری گردد . مگر آن که خلاف آن در نقشه ها مشخص شده باشد موقعی که در نقشه ها غلاف بتنی مسلح درخواست شده ، لوله باید دوباره نوارپیچی شود و به علاوه در جایی که استفاده از ( COAL TAR ENAMEL ) تصریح شده بایستی به لوله یک لایه 5 / 2 میلی متری ( COAL TAR ENAMEL ) زده شود . غلاف بتونی باید از مصالح تائید شده بوده و ضخامت آن به میزانی باشد که چنا نچه لوله با هوا پر شده باشد نیروی ارشمیدس منفی ( NEGATIVE BOUYANCY ) برابر 60 کیلو گرم بر متر خنثی نموده و لوله در ته بستر بخوابد .

پس از آن که شاخه لوله های عایق شده پوشش بتنی گردید ، به یکدیگر جوش می شوند و پس از بزرسی جوش و عایق بندی و محل جوش اطراف آن قالب گیری شده و بتن ریزی می شود به طوری که پوشش بتنی یکنواختی حاصل گردد .

بتن مصرفی برای مفاصل دارای شن و ماسه با اندازه هایی که برای لوله عایق شده استفاده می شود خواهد بود ولی در هر حال می توان از سیمان زودگیر و مواد اضافه شونده مورد تایید استفاده نمود .

4- 5 در صورتی که بیش از 25% ضخامت بتن عایق صدمه دیده باشد باید به طریق زیر آن را تعمیر کرد .

الف ـ اگر مساحت خرابی کمتر از 900 سانتی متر مربع باشد بدون تعمیر مورد قبول خواهد بود مشروط بر آن که پوشش بتنی سالم باشد .

ب ـ اگر مساحت خرابی کمتر از 2500 سانتی متر مربع ولی بیشتر از 900 سانتی متر مربع باشد باید بتن معیوب را برداشته و سپس آن را با مخلوط 3 : 1 ماسه و سیمان تعمیر کرد .

ج ـ اگر مساحت خرابی بیشتر از 2500 سانتی متر مربع باشد پوشش بتنی کاملاً از روی طول قسمت معیوب برداشته شده و پوشش جدید به طریقی که در این مشخصات فنی تصریح شده ساخته خواهد شد .

د ـ بنا به تشخیص مهندس ناظر ترکهایی که عرض آنها بیش از 3 میلی متر بوده و طول آنها در پیرامون لوله بیش از 180 درجه ادامه دارد و یا ترکهای دیگر با هر عرض و بیش از 30 سانتی متر طول را باید با تعریض ترک به حداقل 2 سانتی متر و پر کردن آن با مخلوط 3 : 1 ماسه و سیمان و با استفاده از وسائل چوبی تعمیر نمود .

5-5 چنا نچه برای استقرار لوله در زیر آب ، کشیدن آن ظروری باشد پیمانکار موظف است هنگام کار نکات زیر را رعایت نماید .

الف ـ سیم بکسل کشنده لوله به یک PULLING HEAD که به خط لوله جوش می شود وصل شود بطریقی که در موقع کشیدن تنش خمشی وارد به لوله بیش از حد مجاز نگردید ، و کلیه جوش های روی لوله باید به وسیله رادیو گرافی آزمایش گردند .

ب ـ روش کشیدن لوله به طریقی است که امکان کشیده شدن لوله به کف آبرو وجود نداشته باشد .

6- 5 در زمان استقرار لوله در زیر آب و در محل خود ، مسئولیت اجرای صحیح روش کار تماماً به عهده پیمانکار است .

7-5 روشی که پیمانکار قصد بکار گرفتن آنرا دارد باید کلیه جزئیات آنرا قبلاً برای تایید در اختیار مهندس یا نماینده او قرار دهد . این جزئیات باید شامل دستگاههاییکه استفاده می شود محاسبات مربوط به بارها ، حد اکثر فشارهای خمشی،زمان ا نجام عملیات و هر اقدام  دیگری که ناظر در خواست نماید خواهد بود، در زمان کشیدن وگذاردن و یا پایین آوردن لوله در محل خود تنش حاصله در لوله نباید از 50 %حداکثر تنش تسلیمی

 ( YELD STRESS) تجاوز نماید .

8-5 پس از تکمیل شدن لوله گذاری کانال باید پر شود به ترتیبی که سطح آبرو به وضعیت اولیه خود برگردد .

 لبه های آبرو باید به انحنای اولیه خود ترمیم و کوبیده شده و عملیات حفاظتی لبه آبرو ها بر اساس نقشه ها و به رضایت مهندس یا نماینده او انجام شوند .

9-5 در صورت تصریح در نقشه ها پیمانکار موظف است وزنه های مخصوص مرداب ( SWAMP WEIGHT) با طرح تایید شده در فواصل و انواعی که در نقشه ها تعیین شده و به رضایت مهندس یا نماینده او نصب نماید.

10-5 چنا نچه طبق نقشه ها لوله باید با پوشش سیمانی در کف رودخانه خشک گذارده شود، در صورت تایید مهندس یا نماینده او پیمانکار می تواند بتن را در محل بریزد .

11-5 پیمانکار موظف است در محل تقاطع خط لوله با جریان های آب که امکان شسته شدن روی لوله وجود دارد پایین دست لوله در جهت جریان آبرا سنگ چین نموده و یا دیواری بتنی را طوری احداث نماید که اولاً لبه بالای آن از روی لوله کار گذاشته شده بالاتر بوده و ثانیاً فاصله آن از لوله طوری باشد که امکان تعمیرات احتمالی بعدی بدون تخریب دیوار بتونی  میسر باشد ( طبق نقشه های اجرایی) .


 

L2

Acroread - بازگشت - انتخاب گروهی دیگر

APEC_logo Jam Amirkabir Rang Satsa Sipiem Ecasb-logo

© کپی رایت توسط شبکه صنعت نفت ایران

صفحه اصلی :: تماس با ما :: نقشه سایت